DG-NET S.A.

Jakość, doświadczenie, elastyczność - to fundamenty, na których opieramy trwałą współpracę z klientami.

DG-NET S.A.

DG-NET S.A. to spółka akcyjna działająca w obszarze ISP oraz multimediów. Zajmuje się ich dostarczaniem dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. DG-NET S.A. jest właścicielem i operatorem dwóch marek: DG-NET Biznes oraz Fibo.

Najnowsze raporty

RAPORT ROCZNY DG-NET S.A. 2021

Raport roczny DG-NET S.A. Rok obrotowy 2021 za okres 01.01.2021-31.12.2021

Data wydania raportu: 24.05.2022

Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.06.2021

Temat:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie