DG-NET S.A.

Jakość, doświadczenie, elastyczność - to fundamenty, na których opieramy trwałą współpracę z klientami.

DG-NET S.A.

DG-NET S.A. to spółka akcyjna działająca w obszarze ISP oraz multimediów. Zajmuje się ich dostarczaniem dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. DG-NET S.A. jest właścicielem i operatorem dwóch marek: DG-NET Biznes oraz Fibo.

Najnowsze raporty

DG-NET RAPORT ŚRÓDROCZNY Q2 2022

Raport śródroczny DG-NET S.A. za okres 01.01.2022– 30.06.2022

Data wydania raportu: 17.08.2022

Walne zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Z ZWZ 09.06.2021 09.06.2021

Temat:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie